Podczas inauguracji II roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koniecpolu Senator RP Ryszard Majer wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Polska Przyjazna Osobom Starszym – partycypacja, aktywizacja, opieka, informacja”.
– Integralnym elementem kampanii jest uruchomienie na bazie mojego Biura Senatorskiego,  Infolinii Senioralnej, która ma służyć informacją i poradą dla osób starszych i ich rodzin. Jeśli pomysł okaże się trafiony będę zachęcał instytucje publiczne do tworzenia podobnych w innych województwach. Moje doświadczenie, jako rzecznika praw osób starszych pokazuje, że często w sytuacji starcia pomiędzy osobą starszą a urzędem niezwykle korzystny jest ktoś, kto na sprawę popatrzy z zewnątrz. Jeśli będzie taka potrzeba obok informacji będę podejmował także interwencje  w interesie osób starszych – wyjaśnił senator Ryszard Majer.