W Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach odbyła się Wieczornica Poetycka, podczas której uczniowie szkoły podstawowej oraz licznie zgromadzeni absolwenci odczytali własne teksty poetyckie.

              Tematem wierszy były problemy bliskie współczesnej młodzieży: brak zrozumienia, pierwsze porażki i potknięcia, pytania retoryczne o wartość  i sens życia, ale również tematy związane z pojęciem przyjaźni czy miłości. Wiersze przeplatane były pięknymi , lirycznymi piosenkami, wykonanymi przez absolwentów szkoły.

               Występom przyglądali się liczni goście m.in. Senator RP Ryszard Majer, wójt gminy Wręczyca Wielka, Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego –  Zdzisława Kall, Wójt Gminy Wręczyca Wielka – Tomasz Osiński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Janina Kluba, Sekretarz Gminy Wręczyca Wielka – Magdalena Kasprzak,  obecna dyr. Szkoły – Agata Trzepizur oraz licznie zgromadzeni nauczyciele, absolwenci  i uczniowie szkoły oraz ich rodzice.