W Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach odbyła się Wieczornica Poetycka, podczas której gimnazjaliści i uczniowie klasy klas VI szkoły podstawowej oraz licznie zgromadzeni absolwenci odczytali własne teksty poetyckie.
Kto wie, może to właśnie tu pierwsze kroki na swej artystycznej drodze stawiają następcy – Heberta czy Szymborskiej? – zastanawiał się prowadzący spotkanie.
– Tematem uczniowskich wierszy były problemy bliskie współczesnej młodzieży: brak zrozumienia, pierwsze porażki i potknięcia, pytania retoryczne o wartość i sens życia, ale również tematy związane z pojęciem przyjaźni czy miłości.
Poezję przeplatano lirycznymi piosenkami w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły.
Występom przyglądali się liczni goście m.in. Senator RP Ryszard Majer, radni oraz nauczyciele i rodzice współtworzący szkolną społeczność.