Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, Irena Pluta otrzymała Odznakę Honorową Primus in Agendo, nadaną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbietę Rafalską w uznaniu zasług za działalność na rzecz polityki społecznej. Odznaczenie wręczył Senator Ryszard Majer podczas  XXV Sesji Rady Gminy Olsztyn. Jest to pierwsze takie odznaczenie w Powiecie Częstochowskim.