Swoją działalność rozpoczęła Wręczycka Akademia Seniora. Akademię zainaugurował wykład dr. Joanny Górnej, kierownik Uniwersytetu III Wieku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Spotkanie odbyło się 24 kwietnia w Domu Parafialnym św. Józefa we Wręczycy Wielkiej, a jego organizatorem była Fundacja Pomocy Prawnej Advoco realizująca projekt pn. Wręczycka Akademia Seniora współfinansowany ze środków rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. – Gratuluję i życzę owocnej pracy! – życzył senator Ryszard Majer podczas inauguracji.