Senator Ryszard Majer uczestniczył w przekazaniu i poświęceniu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wiercica (gmina Przyrów). W swoim wystąpieniu senator R. Majer podkreślił że nowy sprzęt jest zapowiedzią inwestycji infrastrukturalnych które będą realizowane w ramach #PolskiŁad

            W uroczystości wzięli udział: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł RP Szymon Giżyński; wicewojewoda śląski Robert Magdziarz; komendant wojewódzki PSP w Katowicach, generał Jacek Kleszczewski; komendant miejski PSP w Częstochowie, bryg. Marek Radosz; wójt Gminy Przyrów Rober Nowak oraz strażacy z jednostki OSP Wiercica, OSP Przyrów, i  mieszkańcy.