Dzięki za zaangażowaniu częstochowskich parlamentarzystów – senatora Ryszarda Majera, posła Szymona Giżyńskiego i poseł Lidii Burzyńskiej – którzy skutecznie starali się o przyznanie dotacji rządowej dla częstochowskiego szpitala na modernizację Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – kompleksowa modernizacja w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych obejmująca m.in. stworzenie jednoosobowej izolatki, utworzenie w strukturze Oddziału pracowni endoskopii (przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji  z modernizacją i doposażeniem). Koszt inwestycji: 6 827 936,03 zł, środki RFIL: 5 450 000,00 zł, środki Województwa Śląskiego: 350 000,00 zł, środki Szpitala: 1 027 936,03 zł.