Senator RP Ryszard Majer spotkał się z przedstawicielami i wolontariuszami organizacji pozarządowych podczas częstochowskiego Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej pn. „Organizacje Rodzinom”.
– Organizacje pozarządowe stanowią istotny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a ich rola powinna cały czas wzrastać – podkreślał senator R. Majer podczas spotkania. Jedną z podstawowych ról organizacji pozarządowych jest niewątpliwie rozwiązywanie problemów społecznych.

wśród oragnizacji piknik (1)