Na zjeździe okręgowym częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości wybrano władze partii na najbliższą kadencję. Senator Ryszard Majer, przewodniczył obradom Zjazdu.
W trakcie Zjazdu wybrano prezesa okręgu częstochowskiego, którym został poseł na sejm RP, pan Szymon Giżyński, oraz dwudziestoosobowy Zarząd Okręgowy.