Senator Ryszard Majer wręczył Senacką Plakię Honorową „Strażnik Historii” panu Andrzejowi Siwińsiemu w uznaniu jego zasług w kultywowaniu pamięci o polskich bohaterach i męczeństwie narodu polskiego w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

                Niespodzianką dla Pana Andrzeja, obok nagrody była również obecność jego przyjaciół, towarzyszy niezliczonych rowerowych wycieczek śladami historii Ziemi Częstochowskiej, których przez lata był organizatorem.

                Pan Andrzej Siwiński pokonał na rowerze ponad 108 tysięcy kilometrów, poznając niemal wszystkie miejscowości (ponad 800 miast, miasteczek, wsi, koloni, osad i przysiółków), w tym wszystkie gminne i parafialne – istniejące w dawnym woj. częstochowskim. W czasie tego przedsięwzięcia zgromadził ogromny, upubliczniony, materiał (fotograficzny i opisowy).

                Zinwentaryzował i skatalogował setki miejsc pamięci narodowej, linię polskich bunkrów wojennych z 1939 r. i poniemieckich z 1944 r. Odkrył wiele zagadek historycznych głównie z okresu z okresu II WŚ.

                W latach 1996-2013 opublikował w tygodniku regionalnym Gazeta Częstochowska 747 odcinków cyklu regionalnych reportaży. Część tej pracy dotycząca „Przydrożnych i cmentarnych śladów września 1939 roku na Ziemi Częstochowskiej” została wydana przez Muzeum w Częstochowie w 2009 roku.

– Panie Andrzeju, raz jeszcze gratuluję wyróżnienia i życzę dużo zdrowia w przeddzień Pana 88 urodzin – powiedział senator R. Majer.