Na Placu Biegańskiego w Częstochowie możemy oglądać wystawę autorstwa senatora Jana Marii Jackowskiego ukazującą niepublikowane dotąd fotografie z pogrzebu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, które senator wykonał jako fotoreporter „Tygodnika Solidarność”.

             Podczas wystąpienia Senator Ryszard Majer podziękował za wystawę w Częstochowie, miejscu, które było niezwykle bliskie Kardynałowi Wyszyńskiemu.

Twórcami wystawy są Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego oraz Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

              Organizatorem ekspozycji na terenie województwa śląskiego jest Panteon Górnośląski, a koordynatorem w stolicy subregionu północnego jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Wystawę oglądać będzie można do 31 sierpnia 2021r.