Z inicjatywy Senatora RP – Ryszarda Majera w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej odbył się wernisaż wystawy historycznej „SENAT RP WCZORAJ I DZIŚ” z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu RP.
Polską pieśnią wojskową „Czerwone maki na Monte Cassino” powitali wszystkich gości: Maria Pietrzak, Jakub Wójcik oraz Zuzanna Stolarczyk, która wykonała utwór Ireny Santor „Powrócisz tu”.

              Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Senator R. Majer, wystawa ukazuje najważniejsze fakty, dotyczące Senatu i różne zagadnienia z historii polskiego parlamentaryzmu od początku jego istnienia do współczesności. Sto lat temu, 28 listopada 1922 r., polski parlament odrodził się w swojej pełnej postaci, tzn. złożony z Sejmu i Senatu. Pierwsze posiedzenie Senatu II RP otworzył Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. Ważny jest również fakt, że od czasów I Rzeczypospolitej w 1989r postanowiono, że po powojennym okresie funkcjonowania tylko jednej izby parlamentu, wznowiona zostanie jego działalność dwuizbowa, zgodnie z tradycją polskiego parlamentaryzmu.
Dzięki bogato ilustrowanym planszom można poznać biogramy marszałków RP, ich role oraz obowiązki, a także portret zbiorowy Senatu, w tym jego działalność i wiele innych historycznych ciekawostek. Wystawa ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat historii Senatu RP.