12 listopada pod hasłem zaczerpniętym z encykliki Lumen Fidei papieża Franciszka „Kto rusza w drogę czynić dobro już zbliża się do Boga i jest wspierany Jego pomocą” odbyła się jedenasta ogólnopolska pielgrzymka osób bezdomnych na Jasną Górę. Do duchowej stolicy Polski przybyło ponad 800 osób bezdomnych zorganizowanych w 19 grupach diecezjalnych Caritas.
Senator RP Ryszard Majer pozdrawiając  uczestników pielgrzymki wskazał na rolę poszczególnych instytucji publicznych w pomocy osobom bezdomnym. Podziękował również Caritas za wieloletnie zaangażowanie w pomoc bliźniemu.