Senator Ryszard Majer uczestniczył w XXII sesji Rady Gminy Konopiska. Podczas posiedzenie senator poinformował o najważniejszych zagadnieniach którymi obecnie zajmuje się Senat RP oraz działaniach jakie realizuje rząd pani Premier Beaty Szydło.
– Samorząd terytorialny podobnie jak inne władze publiczne naszego kraju koncentruje się na podnoszenie jakości życia mieszkańców. Zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości parlament przygotował akty prawne umożliwiające wypłatę 500 złotych na każde drugie dziecko i pierwsze w rodzinach o najniższym dochodzie, wkrótce ruszy program leków dla seniorów. We wszystkich kwestiach jakie podejmujemy najważniejsze jest dla nad dobro człowieka – wyjaśniał senator, zapraszając jednocześnie samorządowców, sołtysów i liderów społecznych do współpracy w realizacji działań.
Podczas sesji senator wraz z przedstawicielami samorządu złożył gratulację Pani Małgorzacie Jeziorowskiej, w podziękowaniu za długoletni wkład pracy w promocję Gminy Konopiska oraz redagowanie Biuletynu PASMA.  (zdjęcia z serwisu Urzędu Gminy Konopiska)
Podczas wizyty w Konopiskach, senator odbył rozmowy z Wójtem Gminy Jerzym Żurkiem, przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Bałygą  oraz odwiedził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.