Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystości otwarcia XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie.

Uroczystego otwarcia dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Licznie przybyłych gości przywitał dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marek Dziubek.

Po zakończeniu części oficjalnej senator R. Majer udał się na zwiedzanie wystawy, gdzie mógł zapoznać się z regionalnymi wyrobami, ofertą instytucji okołorolniczych a także podziwiać sprzęt rolniczy, zwierzęta hodowlane.