Senator Ryszard Majer wziął u dział w rozmowach Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP z delegacją Francuskiego Senatu, na czele której stał Jean Bizet.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestiom migracji jako traktowanej kategoriach zadania dla Unii Europejskiej jako całości oraz jej poszczególnych rozmów. W trakcie rozmów z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim przewodniczący francuskiej komisji europejskiej Jean Bizet podkreślił, że senatorowie przybyli do Polski w „trudnych” dla Unii Europejskiej okolicznościach. Powiedział, że oczy Europejczyków skierowane są na Wielką Brytanię to, zdaniem senatora Bizeta, zmusza do refleksji nad przyszłością UE. Przewodniczący Bizet pytał marszałka o sytuację na Ukrainie. Marszałek powiedział, że niedawno przebywał na Ukrainie, gdzie odbywało się zgromadzenie parlamentarne Polska-Litwa-Ukraina. Podkreślił, że tam toczy się wojna hybrydowa, codziennie giną ludzie. Zdaniem marszałka UE powinna wspierać Ukrainę w jej aspiracjach unijnych i euroatlantyckich. S. Karczewski poinformował gości, że Ukraina, mimo trudnej sytuacji, wprowadza reformy: samorządowe, społeczne, reformę armii, wymiaru sprawiedliwości.