Senator Ryszard Majer uczestniczył w delegacji prezydium senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Paryżu. Senatorowie spotkali się z senatorami Republiki Francuskiej oraz przedstawicielami rządu francuskiego odpowiedzialnymi za sprawy zagraniczne m.in. Harlemem Disere wicemistrzem spraw zagranicznych Francji.

– Rozmowy dotyczyły sytuacji w jakiej znalazła się Unia Europejska po decyzji wyjściu z naszych struktur Wielkiej Brytanii. Podkreślaliśmy nasz mocne przywiązanie do UE jako pomysłu na rozwój wspólnoty akcentując jednocześnie konieczność wzmocnienia roli parlamentów narodowych oraz  ograniczenia brukselskiej biurokracji. – wyjaśnia senator R. Majer- Wyraziliśmy swój niepokój związany z rewizją dyrektywy o pracownikach delegowanych której propozycja przybiera niekorzystny kształt dla naszego kraju. Odrębną kwestią w kontekście wolnego przepływu kapitału ludzkiego w ramach UE  jest wprowadzenie w niektórych rejonach Francji tzw. „Reguły Moliera” – zakładającej oferowanie pracy wyłącznie pracownikom znających  język francuski. Działanie takie w naszym przekonaniu ma znamiona dyskryminacji.