Co pół roku senacka komisja Spraw Zagranicznych i UE ocenia upływającą prezydencję w Unii Europejskiej oraz zapoznaje się z polskimi priorytetami na kolejne pół roku. Tym razem Senator Ryszard Majer przewodniczył posiedzeniu. W podsumowaniu brali udział ambasadorowie  Rumunii i Finlandii oraz  Konrad Szymański – wiceminister MSZ