Senator Ryszard Majer spotkał się  z Dariuszem Starzyckim wicemarszałkiem Województwa Śląskiego. Dominującym przedmiotem rozmowy polityków była kondycja ochrony zdrowia w województwie  oraz perspektywa rozwoju kształcenia lekarzy na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.