Podczas wizyty Elżbiety Bojanowskiej podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w częstochowskim Domu Pomocy Społecznej św. Antoniego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Częstochowie w którym uczestniczył też senator Ryszard Majer i

                   Artur Warzocha – kandydat na prezydenta Częstochowy, w trakcie wizyty zapowiedział rozwój usług wytchnieniowych dla seniorów i ich rodzin w Częstochowie.