Senator Ryszard Majer wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej panią prezes Anną Kaptacz oraz Beatą Gradoń odbył wizytę studyjną do Mechernich w Niemczech.
Rozmawiano o opiece długoterminowej i hospicyjnej oraz odwiedzono senioralne placówki opiekuńcze prowadzone przez Communio In Christo które w tym roku obchodziło 35. rocznicę założenia.