Senator Ryszard Majer wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej panią prezes Anną Kaptacz oraz Beatą Gradoń  odbył wizytę studyjną do Mechernich w Niemczech.

              Rozmawiano  o opiece długoterminowej i hospicyjnej oraz odwiedzono senioralne placówki opiekuńcze prowadzone przez  Communio In Christo. Podczas wyjazdu do Mechernich senator R. Majer miał okazję spotkać się z lokalnymi władzami miasta i powiatu.

              Podczas uroczystych nieszporów w Mechernich senator R. Majer miał przyjemność przekazać na ręce Superiona Generalnego Karl Hauus – Heinza list od Arcybiskupa Częstochowskiego Wacława Depo oraz album o Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.