Senator RP Ryszard Majer podczas wizyty w Zakładzie Karnym w Lublińcu zapoznał się z funkcjonowaniem jednostki. Za zapoznaniu się z jednostką, pracownikami i potrzebami senator zadeklarował wsparcie działań prowadzonych przez zakład penitencjalny. Podczas spotkania senator pogratulował  Pani mjr Iwonie Wojewódka awansu na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Lublińcu.
Iwona Wojewódka w 1996 roku ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na tej samej uczelni w roku 2013 ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W szeregi Służby Więziennej została przyjęta w 1996 roku na stanowisko strażnika działu ochrony. W roku 1998 została przeniesiona na stanowisko mł. inspektora działu ewidencji. W roku 2000 ukończyła szkołę oficerską w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, otrzymując stopień podporucznika. Również w roku 2000 została młodszym wychowawcą działu penitencjarnego. Pełnienie obowiązków kierowniczych w dziale penitencjarnym przejęła w 2012 roku. Rozkazem personalnym od dnia 1 marca 2017 roku mjr Iwona Wojewódka została powołana na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Lublińcu.

IMG_9725