5 stycznia 2017 roku senator RP Ryszard Majer wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczył w spotkaniu opłatkowo-noworocznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie, pracownicy oraz wolontariusze Stowarzyszenia, którzy na co dzień świadczą usługi dla chorych i umierających podopiecznych. R. Majer na ręce Pani prezes Stowarzyszenia Anny Kaptacz złożył serdeczne życzenia wszystkim członkom zespołu Hospicjum, którzy niosą wszelką pomoc chorym, podążającym przed nami.
– Praca w Hospicjum jest przede wszystkim posługą chorym i umierającym – podkreślał w swoim wystąpieniu R. Majer.

„Jest rzeczą bardzo ważną, ażeby przekroczyć próg nadziei, nie zatrzymywać się przed nim, ale pozwolić się prowadzić”.
                                                                                                       Święty Jan Paweł II