W Częstochowie odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego dokonano wyboru Delegatów na VI Kongres PiS, który odbędzie się 3 lipca w Warszawie. Jego zadaniem będzie wyłonienie nowych władz partii, na czele z prezesem.

W wyborach wziął udział senator RP Ryszard Majer.