Na zaproszenie  wicestarosty częstochowskiego p. Henryka Kasiury oraz  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny p. Katarzyny Buchajczuk senator Ryszard Majer uczestniczył w obchodach dnia Pracownika Socjalnego Powiatu Częstochowskiego. Podczas spotkania senator złożył życzenia adresowane do wszystkich pracowników socjalnych
– Stanowicie Państwo wysoce wykwalifikowaną kadrę i dzięki Wam, każdego dnia nasze społeczeństwo odnosi jednostkowe sukcesy w pomocy osobom, które zmagają się z różnymi problemami życiowymi. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za tę szczególną cenną służbę i ponoszony trud.
Życzę Państwu, aby Państwa działanie krzewiło wiarę wśród osób potrzebujących pomocy i rodziło w tych osobach przekonanie, iż nie pozostaną one samym sobie, a także mobilizowało te osoby w podejmowaniu działań zmierzających do zmiany ich sytuacji społecznej. Życzę również dalszej wytrwałości, cierpliwości oraz wszelkiego niezbędnego wsparcia, a także szacunku ze strony władz i społeczeństwa oraz tego, aby niesiona pomoc stała się  prawdziwym spełnieniem oraz dostarczając radości zawodowej oraz właściwej gratyfikacji za poniesiony trud.