Prawie 40 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kłobuckiego stawiło się na wielkim święcie OSP w Truskolasach. Druhny i druhowie z radością i w atmosferze poczucia kultywowania tradycji swoich przodków świętowali 110-lecie swojej jednostki.

Z tej okazji uhonorowano najbardziej zasłużonych strażaków. Gratulacje i życzenia złożył senator Ryszard Majer.

Z wielką radością przyjęto akt ślubowania, jaki złożyli wstępujący w szeregi OSP Truskolasy młodzi druhowie.