DOBRY CZAS DLA POLSKI

Spadek bezrobocia i wzrost liczby wolnych miejsc pracy

To praca Polaków napędza gospodarkę. A walka z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy to walka z marnowaniem energii, niezbędnej do naszego rozwoju – zarówno osobistego, jak i gospodarczego. Właśnie dlatego zwalczanie bezrobocia to jeden z priorytetów i największych sukcesów rządu. Spadek stopy bezrobocia oraz wzrost liczby wolnych miejsc pracy to efekty podejmowanych przez rząd działań.

 

Według danych z maja 2019 r.:

 • Szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc. Niższą stopę bezrobocia po raz ostatni odnotowano we wrześniu 1990 r.
 • Liczba bezrobotnych wyniosła 907,1 tys. i była niższa o 9,5 proc. niższa niż przed rokiem.
 • Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów wyniosła 122,3 tys. i w porównaniu do kwietnia 2019 r. wzrosła o 2,9 procent.

 

Minimalna stawka godzinowa

Przez wiele lat zakładano, że polska gospodarka ma konkurować przede wszystkim niskimi kosztami pracy, czyli niskimi pensjami polskich pracowników. Ale model rozwoju, który skazuje na niskie zarobki, to nie jest dobre rozwiązanie ani dla gospodarki, ani dla społeczeństwa. Musimy raczej zabezpieczać wysoki, stabilny wzrost płac. Godnie zarabiający Polacy to bezpieczne i niezależne rodziny. Dlatego realnie poprawiamy sytuację dochodową osób, które zarabiają najmniej.

Tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia w latach 2015-2019 było wyższe, niż przeciętny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.Chcemy budować solidarne państwo, w którym za każdą pracę przysługuje godne wynagrodzenie. Dlatego ustaliliśmy minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych, zlikwidowaliśmy umowy śmieciowe.

 

 • Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł,a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych 14,70 zł
 • Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. wyniesie co najmniej 16 zł.  

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

Podnosimy bezpieczeństwo finansowe Polaków i dbamy o ich spokojną emeryturę.  PPK to pierwszy w Polsce program uzupełniającego, długoterminowego, całkowicie prywatnego oszczędzania. Poza wpłatami pracownika, jego prywatne konto PPK będą zasilały dodatkowe wpłaty ze strony pracodawcy i państwa. Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia zmiany w kapitałowej części systemu emerytalnego.

 

 

 • 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej otrzyma na konto PPK od państwa każdy oszczędzający.
 • 240 zł dopłaty co roku, po spełnieniu określonych warunków, otrzyma na konto PPK od państwa każdy oszczędzający.

 

Zatrudnienie w przemyśle

W 2018 r. co dziesiąte miejsce pracy w sektorze przemysłowym Unii Europejskiej powstało nad Wisłą. Oznacza to, że polski przemysł zapewniał ponad 3,9 mln miejsc pracy i był trzecim największym rynkiem pracy dla branży przemysłowej w UE, po Niemczech (8,3 mln) oraz Włoszech (4,2 mln). Nasz sektor przemysłowy skutecznie opiera się także tendencjom wskazującym na ograniczanie zatrudnienia w przemyśle.

W latach 2015-2018 nasze przedsiębiorstwa przemysłowe stworzyły 258 tys. miejsc pracy, tj. blisko 40 proc. wszystkich miejsc pracy w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Był to jednocześnie drugi najwyższy wyniki w UE – w niewielkim stopniu ustępujemy tu jedynie Niemcom.

 

 • 258 tys. – tyle miejsc pracy w sektorze przemysłowym utworzyła Polska w latach 2015-2018.
 • 261 tys. – tyle miejsc pracy w sektorze przemysłowym utworzyły Niemcy w latach 2015-2018.

 

Mały ZUS dla drobnych firm

Wspieramy małych, lokalnych przedsiębiorców. To oni sprawiają, że Polska może rozwijać się w sposób zrównoważony. Dlatego naszymi działaniami zachęcamy coraz więcej obywateli do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Dzięki nowemu rozwiązaniu, przedsiębiorcy opłacają składkę ZUS proporcjonalnie do swoich przychodów.

 

 

 • 119,7 tys. małych przedsiębiorców korzysta z Małego ZUS-u.
 • 5 mld zł – tyle dzięki Małemu ZUS-owi będą mogą zaoszczędzić mali przedsiębiorcy w ciągu 10 lat.

W razie kłopotów z płynnością, gdy spadną obroty, ułatwiamy im działanie na rynku, zachęcamy do kontynuacji prowadzenia biznesu, chronimy przed nadmiernie wysokimi obciążeniami, które w skrajnych przypadkach mogły wiązać się z koniecznością zakończenia działalności lub nawet ogłoszeniem upadłości.

 

Obniżenie podatku CIT

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, bo ich zasługi w budowaniu i rozwijaniu polskiej gospodarki nie są ani małe, ani średnie. Polska wielkość to wielkość polskich przedsiębiorców – ich kreatywność i energiczność pozwala otwierać się Polsce na nowe pomysły i idee. Wiemy, że to, czego potrzebują najbardziej, to przestrzeń do realizacji. Tę przestrzeń im gwarantujemy.

 

 

 • CIT dla małych i średnich firm spadł z 19 proc.do 9 proc.
 • Prawo do skorzystania z 9-proc. stawki CIT obejmuje ok. 460 tysięcy podatników.

Niższe podatki to szybszy i bardziej efektywny rozwój polskich firm, a także ich większa konkurencyjność. 9-procentowa stawka podatku CIT to jeden z najniższych podatków dochodowych od osób prawnych w Europie.