Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dąbrowie Zielonej – jedno z pierwszych w województwie śląskim za chwilę będzie oddane do użytku. Centrum jest efektem „Ustawy za życiem”, działań samorządu lokalnego, a także szeregu działań wspierających.

Centrum zapewnia warunki dotyczące stałego i dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczna opiekę dla przebywających w placówce podopiecznych. Centrum powstało przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.