Aktualności

Posiedzenie senackiego Zespołu dla Śląskia

               Senacki Zespół Śląski obradował nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zablokowania możliwości lokalizowania inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących na terenie Parku Śląskiego oraz w pasie nieruchomości z nim... czytaj dalej

Seminarium w Senacie

                Senator Ryszard Majer brał udział w posiedzeniu seminaryjnym w trakcie którego obradował Zespół Ochrony Konsumentów i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród uczestników posiedzenia byli m.in. Krajowy Duszpasterz Trzeźwości Ks. biskup dr Tadeusz... czytaj dalej

O mnie

Ryszard Majer ur. 4.08.1971 r., doktor nauk społecznych, polityk społeczny. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a także studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Jakością. W 2014 uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał tytuł doktora nauk społecznych. Dysertacja doktorska poświęcona wyzwaniom demograficznym samorządu terytorialnego w województwie śląskim, a w szczególności procesowi programowania lokalnej polityki społecznej wobec starości…

czytaj dalej

Multimedia

Polecam

Działalność parlamentarna

Oświadczenia senatorskie Senatora dr. Ryszarda Majera

  Data wprowadzenia ostatnich zmian 15.03.2018   W sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu... czytaj dalej

Prace w komisjach i zespołach

dr Ryszard Majer SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Senator IX kadencji Działalność parlamentarna – Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – Członek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Przewodniczący Senackiego Zespołu... czytaj dalej

Wystąpienia

Data wprowadzenia ostatnich zmian 29.08.2016 r. 24. Posiedzenie Senatu – Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz... czytaj dalej

Biuro Senatorskie Senatora RP dr Ryszarda Majera
Al. NMP 24 lok. 19
42-202 Częstochowa
Tel. 34 364 48 80, Tel. 516 122 349 
biuro@majer.senat.pl

Czynne:
Poniedziałek 8:30 – 15:00

Wtorek 8:30 – 15:00

Środa 8:30 – 15:00

 

Biuro Poselsko – Senatorskie
ul. Rynek 1, Koniecpol

Czwartek 17:00 – 19:00

Biuro Poselsko – Senatorskie
ul. Krótka 1, Krzepice

Poniedziałek 17:00 – 19:00