Aktualności

Goście z Lelowa

21 września br. na zaproszenie Senatora RP Ryszarda Majera grupa podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Lelowie gościła w budynkach Sejmu, Senatu oraz Kancelarii Prezydenta. Goście z Lelowa w czasie zwiedzania zapoznali się m.in. z historią polskiego parlamentu,... czytaj dalej

30 organizacji pozarządowych na rzecz seniorów

Podczas śniadania prasowego rozpoczynającego Powiatowy Tydzień Promocji Samopomocy Osób Starszych organizowanego przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS we współpracy z 30 organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych na terenie woj.... czytaj dalej

O obowiązku ubezpieczenia społecznego

W dniach 15 i 16 września br. w Złotym Potoku w powiecie częstochowskim miała miejsce XXVI Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego PSUS pt. „Obowiązek ubezpieczenia społecznego”. Podczas konferencji odbyły się dwie sesje, na których... czytaj dalej

O mnie

Ryszard Majer ur. 4.08.1971 r., doktor nauk społecznych, polityk społeczny. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a także studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Jakością. W 2014 uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał tytuł doktora nauk społecznych. Dysertacja doktorska poświęcona wyzwaniom demograficznym samorządu terytorialnego w województwie śląskim, a w szczególności procesowi programowania lokalnej polityki społecznej wobec starości…

czytaj dalej

Multimedia

Polecam

Działalność parlamentarna

Oświadczenia senatorskie Senatora dr. Ryszarda Majera

Data wprowadzenia ostatnich zmian 06.09.2016 r. W sprawie pomocy dla p. M. K., który został inwalidą w wyniku wypadku podczas obozu sportowego W TRAKCIE ODPOWIEDZI W sprawie regulacji prawnych obowiązujących komendy wojewódzkie i powiatowe w relacjach z samorządami... czytaj dalej

Prace w komisjach i zespołach

dr Ryszard Majer SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Senator IX kadencji Działalność parlamentarna – Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – Członek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Przewodniczący Senackiego Zespołu... czytaj dalej

Wystąpienia

Data wprowadzenia ostatnich zmian 29.08.2016 r. 24. Posiedzenie Senatu – Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz... czytaj dalej

Biuro Senatorskie Senatora RP dr Ryszarda Majera
Al. NMP 24 lok. 19
42-202 Częstochowa
Tel. 34 3644880
biuro@majer.senat.pl

Czynne:
Poniedziałek 08:00 – 18:00
Wtorek 08:00 – 16:00
Środa 08:00 – 15:00

Dyrektor Biura
Adrian Skrzypczak
Tel. 516 122 349 

Biuro Poselsko – Senatorskie
ul. Rynek 1, Koniecpol

Czynne:
Umów się telefonicznie

Biuro Poselsko – Senatorskie
ul. Krótka 1, Krzepice

Czynne:
Poniedziałek 16:00 – 19:00