Aktualności

Rząd nie pozwoli zamknąć częstochowskiego SOR

                     Podczas rozmowy Senatora Ryszarda Majera z Markiem Tombarkiewiczem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialnym m.in. za system ratownictwa medycznego. W Częstochowie funkcjonują w sumie dwa Szpitalne Oddziały Ratunkowe –... czytaj dalej

Upamiętnienie poległych żołnierzy w Borze Zapilskim

                Senator Ryszard Majer wspólnie z Wojciechem Kaczmarczykiem, dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności, przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Kłobucku, Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, burmistrz Blachowni Sylwią Szymańską, społecznością... czytaj dalej

Konferencja dotycząca Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018

                 Na zaproszenie Senatora Ryszarda Majera Częstochowę i Blachownię odwiedził Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Spotkanie zainaugurowało ogólnopolską kampanię promującą tegoroczną... czytaj dalej

MONOGRAFIA NAUKOWA !
Srebrna gospodarka w Polsce.

Nadzieje i zagrożenia

 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych do publikacji pt. „Srebrna gospodarka w Polsce. Nadzieje i zagrożenia”, która wieloaspektowo przybliży czytelnikowi aktualne trendy w rozwoju srebrnej gospodarki z pozycji ekonomicznych, społecznych, prawnych, socjologicznych wreszcie politologicznych. Zachęcam wszystkie środowiska naukowe do tego, aby podzieliły się z nami swoim dorobkiem naukowym i wynikającym dla praktyki rekomendacjami.

Do pobrania:

O mnie

Ryszard Majer ur. 4.08.1971 r., doktor nauk społecznych, polityk społeczny. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a także studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Jakością. W 2014 uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał tytuł doktora nauk społecznych. Dysertacja doktorska poświęcona wyzwaniom demograficznym samorządu terytorialnego w województwie śląskim, a w szczególności procesowi programowania lokalnej polityki społecznej wobec starości…

czytaj dalej

Multimedia

Polecam

Działalność parlamentarna

Oświadczenia senatorskie Senatora dr. Ryszarda Majera

Data wprowadzenia ostatnich zmian 06.02.2018 r. W sprawie zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych ODPOWIEDŹ W sprawie podjęcia przez służby konsularne działań w związku z nagłośnioną przez media sytuacją polskiego małżeństwa żebrzącego z dziećmi na... czytaj dalej

Prace w komisjach i zespołach

dr Ryszard Majer SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Senator IX kadencji Działalność parlamentarna – Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – Członek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Przewodniczący Senackiego Zespołu... czytaj dalej

Wystąpienia

Data wprowadzenia ostatnich zmian 29.08.2016 r. 24. Posiedzenie Senatu – Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz... czytaj dalej

Biuro Senatorskie Senatora RP dr Ryszarda Majera
Al. NMP 24 lok. 19
42-202 Częstochowa
Tel. 34 3644880, Tel. 516 122 349 
biuro@majer.senat.pl

Czynne:
Poniedziałek 8.30:00 – 15:00

Wtorek 8.30:00 – 15:00

Środa 8.30 -15.00

 

Biuro Poselsko – Senatorskie
ul. Rynek 1, Koniecpol

Czwartek 17.00-19.00

Biuro Poselsko – Senatorskie
ul. Krótka 1, Krzepice

Poniedziałek 17:00 – 19:00