dr Ryszard Majer SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Senator X kadencji

Działalność parlamentarna:
– wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
– członki Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą