Na zaproszenie komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. mgr. Piotra Placka senator Ryszard Majer uczestniczył w 5 Międzynarodowej Konferencji ,,Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne technika w służbie bezpieczeństwa” na której omawiane były następujące tematy: techniki inżynieryjne w bezpieczeństwie, zagrożenia cywilizacyjne i techniki ich monitorowania, innowacje w technice pożarniczej, bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych i terenów, systemy ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, bezpieczeństwo pracy w ratownictwie, techniczne systemy zabezpieczeń kontroli dostępu i ochrony mienia, techniki kryminalistyczne oraz cyberbezpieczeństwo.