W Dąbrowie Zielonej 13 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu częstochowskiego wzięło udział w czwartej odsłonie kulinarnych zmagań tegorocznej edycji „Bitwy Regionów”. W wydarzeniu wziął udział senator Ryszard Majer, który podziękowała KGW za kultywowanie pięknych, lokalnych tradycji kulinarnych, które składają się także na dziedzictwo historyczne i kulturowe w Polsce.