5 kwietnia br. senator RP Ryszard Majer odwiedził nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Podczas wizyty senator mógł usłyszeć uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Obojowego 2017 organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej.
– Wasza szkoła otacza troskliwą opieką wychowanków i czuwa nad ich rozwojem artystycznym. Kształci absolwentów, muzyków i melomanów, świadomych odbiorców i uczestników kultury – mówił R. Majer.
W strukturę szkoły wchodzi: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia i Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Organ prowadzący szkołę jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.