Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystym otwarciu Dom Oczami Brata- miejscu, które będzie służyło osobom z niepełnosprawnościami.

– Cieszę się, że również mogłem wspomagać razem z posłem na sejm RP Szymonem Giżyńskim tę cenną i potrzebną inicjatywę- powiedział senator R. Majer.