Tegoroczne Dożynki Powiatowe powiatu częstochowskiego zorganizowano w Konopiskach. Powiatowe święto plonów rozpoczęło się wczesnym popołudniem zbiórką uczestników przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach przy ul. Sportowej 60. Następnie w korowodzie przemaszerowali do miejscowego Kościoła pw. św. Walentego, gdzie oprawiono mszę św. w intencji rolników. Po mszy św. barwny korowód prowadzony przez mażoretki i muzyków Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach przemaszerował na stadion GLKS Lot Konopiska, gdzie zorganizowano główną część uroczystości.
Akcent kulturalny zapewniły występy pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Nagrodzono je gromkimi brawami. Gości, wśród których byli częstochowscy parlamentarzyści – Sekretarz Stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński, senator Ryszard Majer oraz posłanka Lidia Burzyńska, gości powitał gospodarz gminy, wójt Jerzy Żurek.

                Przemawiając do uczestników dożynek senator R. Majer dziękując za doroczne plony, zwrócił uwagę na sytuację najstarszych mieszkańców wsi: – Nadal istnieje znaczna dysproporcja między jakością życia na wsi i w mieście. Szczególnie dotyczy to najstarszych mieszkańców wsi oraz osób z niepełnosprawnościami. Wciąż dalej stad jest do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, rehabilitacji i dostępie do placówek pomocy społecznej. To musi ulec zdecydowanej zmianie.