Senator RP Ryszard Majer wraz z posłem na Sejm RP Szymonem Giżyńskim w ostatnich miesiącach wielokrotnie rozmawiali i rekomendowali Panu Jerzemu Szmit podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pilną potrzebę rozbudowania drogi krajowej nr 46 na odcinku Lelów-Nakło, która ma znaczenie strategiczne dla Ziemi Częstochowskiej i całego kraju.