W dniu 26 września br. w Koniecpolu odbyło się seminarium poświęcone ochronie zdrowia w powiecie częstochowskim ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Koniecpolskiego. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości ziemi częstochowskiej na czele z Posłem na Sejm Szymonem Giżyńskim, Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Jerzy Szafranowicz,  przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedstawiciele podmiotów świadczących usługi zdrowotne oraz przedstawiciele środowisk senioralnych.
Spotkanie miało na celu zwrócić szczególna uwagę na poziom zabezpieczenia zdrowotnego najstarszych mieszkańców powiatu, których liczba systematycznie wzrasta. Seminarium odbyło się w ramach Kampanii Społecznej Polska Przyjazna Osobom Starszym, w ramach której została utworzona Senatorska Infolinia Senioralna.
– Jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w sposób szczególny zwracamy uwagę na sytuacje, w których samorząd nie może sobie z czymś poradzić – mówił R. Majer. Problemem w Koniecpolu jest duży budynek niewykorzystanej przychodni. Znając Państwa problemy, a także potrzeby spotykamy się tu dzisiaj, aby rozwiązać problem który przekracza możliwości samorządu.
Organizatorem spotkania był Senator RP dr Ryszard Majer oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga.