W Janowie odbyła się Jurajska Wiosna Seniorów zorganizowana przez Jurajski Klub Seniora.

       Było to spotkanie integracyjne seniorów z terenu gminy Janów, zaprzyjaźnionych klubów z regionu i zaproszonych gości. To wyjątkowe dla Seniorów popołudnie spędzili z nimi też senator RP – Ryszard Majer.  Salę po brzegi wypełnili członkowie zaprzyjaźnionych grup seniorów. Były życzenia, gratulacje, kwiaty.

        – Jeśli jestem pytany o politykę senioralną, powtarzam, chcę więcej.  Po pierwsze, w szybkim tempie wzrasta liczba  seniorów a po drugie, aby podnosić jakość życia osób starszych musimy szukać najskuteczniejszych rozwiązań zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich– powiedział m.in. podczas spotkania Ryszard Majer senator RP.