Senator Ryszard Majer uczestniczył w konferencji Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej z okazji Dnia Wolontariusza,

Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował m. in. senator R. Majer.

Konferencja odbyła się w Collegium Medicum Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.