Na zaproszenie Senatora Ryszarda Majera Częstochowę i Blachownię odwiedził Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Spotkanie zainaugurowało ogólnopolską kampanię promującą tegoroczną edycję Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jednego z najważniejszych programów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych.

                  Senator R. Majer i Dyrektor Kaczmarczyk spotkali się z blisko stu przedstawicielami organizacji pozarządowych w sali OSP w Blachowni, prezentując główne założenia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Senator R. Majer wraz z Dyrektorem Kaczmarczykiem odwiedzili też Klasztor Jasnogórski.