Podczas uroczystości związanej z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej obchodzonej w Gminie Kłomnice dyrektor Biura Senatorskiego w imieniu Senatora RP Ryszarda Majera złożył kwiaty na odbudowanym grobie kilkudziesięciu ofiar bombardowania Kłomnic. Głównym celem uroczystości jest wspólne uczczenie pamięci o bohaterstwie i poświęceniu polskich żołnierzy oraz ofiarności ludności cywilnej, która zginęła podczas bombardowania i pacyfikacji przez niemieckiego agresora. Uczestnicy w sposób szczególny uczcili pamięć ofiar bombardowania Kłomnic.