Senator Ryszard Majer uczestniczył w spotkaniu i konferencji przewodniczących i komisji parlamentów V4 w Budapeszcie. Rozmowy dotyczyły wspólnych wartościach oraz wspópracy w wymiarze parlamentarnym i problemach, przed którymi stoi Unia Europejska. Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér podsumowując węgierską prezydencję V4 mówił, że założone cele udało się zrealizować. Węgry po raz piąty sprawują prezydencje V4, od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. „Wzmocniliśmy naszą współpracę” – podkreślił przewodniczący. László Kövér mówił, że szczególne miejsce zajęło podkreślanie wspólnych europejskich wartości. Wskazał na wartości chrześcijańskie, które są zakorzenione w tradycji i tożsamości narodowej poszczególnych krajów. Zdaniem przewodniczącego „najlepiej w Unii Europejskiej wartości te reprezentują cztery kraje grupy”. Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego zaznaczył, że na poziomie Unii Europejskiej pojawiają się czasem rozbieżne stanowiska w ważnych kwestiach. „Przykładem różnic jest stosunek do kwestii migracji. Kraje będące dłużej członkami UE muszą zrozumieć, że te które włączyły się później powinny być tak samo traktowane. Nadszedł czas, aby szanować zdanie wszystkich państw UE, przyjąć konsensus, bo to jest najlepsza odpowiedź na wszystkie kryzysy.

      Problemy demograficzne powinny być rozwiązane przez politykę prorodzinna, pronarodową” – zaznaczył przewodniczący. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował za podkreślenie roli aksjologicznych fundamentów wspólnoty europejskiej. „To wartości, które wyrastają z chrześcijaństwa i tradycji” – mówił marszałek. Zauważył, że szczególne miejsce wśród nich ma rodzina i dbałość o wzmocnienie roli rodziny. „Musimy dbać o rodzinę i rząd polski bardzo dużą role przywiązuje do wzmocnienia rodziny. Polska będzie silnym krajem, gdy będzie miała silne rodziny.”

      Senator Ryszard Majer jako wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w swojej wypowiedzi Senator R. Majer podkreślił dramat europejskiej demografii.

      – Gwałtownie wymieramy, starzejemy się a migranci zmieniają Europę etnicznie. Co będzie za 20 lat? mówi Senator R. Majer.