Senator Ryszard Majer wspólnie z Szymonem Giżyńskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym za rok 2022 Jednostki OSP Okołowice z gminy Koniecpol.