Po trwającej 14 miesięcy budowie spełniło się wieloletnie marzenie społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Brzechwy w Bogumiłku: w czwartek, 26 listopada 2017 r., uroczyście otwarto nową salę gimnastyczną i trzy sale rehabilitacyjne (Salę Doświadczeń Świata, Salę Integracji Sensorycznej i Salę Gimnastyki Korekcyjnej) mieszczące się w nowo wybudowanym obiekcie połączonym łącznikiem z budynkiem internatu. Inwestycja kosztowała ponad 2,5 mln otwarcie nowego obiektu w Bogumiłku miało bardzo uroczysty przebieg.

         – Ten piękny budynek wraz z jego wyposażeniem to powód ogromnej satysfakcji, zadowolenia i radości waszej całej społeczności ten budynek to dowód na to, że marzenia się spełniają. A marzeniem naszej społeczności jest i było stworzenie optymalnych warunków i takiego miejsca, gdzie każde dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną swobodnie mogłoby rozwijać się poprzez edukację, opiekę i wychowanie, ruch, uprawianie elementów wybranych dyscyplin sportowych, pełnej i wielostronnej rehabilitacji i uczestnictwo w zdrowej wzajemnej rywalizacji. Od dziś zacznie się lepsza przyszłość dla uczniów waszej szkoły, dla wyjątkowych uczniów, którzy będą mogli ćwiczyć i rozwijać się w wymarzonych warunkach na miarę XXI wieku. – mówił senator R. Majer.