W Wojsławicach odbyła się uroczystość otwarcia Warsztatu Terapii Zajęciowej. Budynek WTZ zmienił się po remoncie nie do poznania.

                   W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane związane z m.in. dociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. W ramach inwestycji zostały przeprowadzone także inne prace jak: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej, montaż wentylacji grawitacyjnej, roboty ogólnobudowlane, w szczególności dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

                    W uroczystości uczestniczyli m.in.: Ryszard Majer – Senator RP, Mariusz Trepka – Poseł na Sejm RP, Piotr Kołodziejczyk – II Wicewojewoda Śląski, Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach, Jacek Ślęczka – Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Joanna Kołodziejczyk – Przewodnicząca GiM Koziegłowy, Agnieszka Kłys – Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, Silvia Sobczyk – Prezes Fundacji „Kropla Szczęścia”, Roman Sobczyk – właściciel firmy SOKPOL, Anna Kaczorowska – właściciel firmy Józan, Dorota Kaim-Hagar i Wiesława Machura – Radni Powiatu Myszkowskiego, Radni Gminy i Miasta Koziegłowy, Krzysztof Bąk – Sekretarz GiM Koziegłowy, Jadwiga Matyja – Skarbnik GiM Koziegłowy, Edyta Wrzosowska – Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UGiM Koziegłowy, przedstawiciele WTZ Łazy, Środowiskowego Domu Samopomocy „Millenium” w Myszkowie, Grupy „W stronę marzeń”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, mieszkańcy Wojsławic i oczywiście podopieczni WTZ.

                   Senator R. Majer podczas swojego wystąpienia podkreślił ogromnie znaczenie WTZ dla całego powiatu myszkowskiego, w zajęciach WTZ w Wojsławicach uczestniczą bowiem osoby z wszystkich gmin powiatu a także spoza niego- mówił senator R. Majer.