Mstowskie sady to promocyjna marka Mstowa i  rozpoznawalny produkt z naszego regionu.
Na terenie gminy Mstów sady zajmują ponad 200 ha. Dominują jabłonie. Najwięcej sadów znajduje się w Zawadzie, Wancerzowie i Siedlcu. Wiele funkcjonuje tutaj od lat. Były odnawiane i unowocześniane. Teraz są  dobrze prowadzone, a wielu sadowników może poszczycić się nagrodami i wyróżnieniami w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

– Cieszę się, że z roku na rok coraz więcej sadowników uczestniczy w tej imprezie. Polskie owoce są zdrowe i  są coraz chętniej spożywane nie tylko przez naszych rodaków ale także poza granicami kraju- powiedział senator RP Ryszard Majer– odwiedzający „Owocowy Mstów”.