Senator RP Ryszard Majer uczestniczył w otwarciu wystawy „Pierwsze/Najstarsze”, która została poświęcona tekstom oraz zabytkom kultury i historii, dokumentującym początki państwa polskiego. Jak podkreśliła, ekspozycja wpisuje się w zeszłoroczne obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania się polskiej państwowości, a także kulturowej i narodowej tożsamości. Obcowanie z tymi dziełami ma walor zarówno historyczny, jak i emocjonalny.
Prezentowaną w Senacie wystawę przygotowała Biblioteka Narodowa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Na kilkunastu planszach ukazano historię i znaczenie dla polskiej kultury takich tekstów, jak „Rocznik świętokrzyski dawny”, „Sakramentarz tyniecki”, „Roczniki Jana Długosza”, „Kazania świętokrzyskie”, „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich Jana Długosza”, „Rozmyślania przemyskie”, „Psałterz floriański”, „Statuty Kazimierza Wielkiego”, „Kronika Wincentego Kadłubka”, „Mszał Erazma Ciołka”, „Bogurodzica” czy „Kronika Galla Anonima”. Na co dzień są one przechowywane w skarbcu Biblioteki Narodowej i bardzo rzadko, raz na wiele lat, pokazywane publicznie. Szczegółowe informacje na temat tych zabytków można znaleźć na stronie internetowej pierwszenajstarsze.bn.org.pl.