Senator Ryszard Majer uczestniczył w jubileuszowych uroczystościach 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej W Biskupicach i 60 lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Biskupicach gm Olsztyn. W trakcie pozdrowień dla zgromadzonych uczestników uroczystości powiedział m.in.:
– Tym co łączy środowisko wiejskiej szkoły i ochotniej strazy pożarnej jest dobrze pojęta elitarność lokalnego środowiska. Pod tytułem elity rozumiem osoby pozostające w służbie innych, którzy własną postawą i zachowaniem udowadniając że praca dla drugiego człowieka, dla dobra ogółu jest służbą. Elita musi posiąść zdolność słuchania innych i w działaniach na rzecz ogółu musi przekraczać utarte ścieżki i pokonywać bariery. Polska, funkcjonująca w zmieniającym się otoczeniu, jak nigdy dotąd, potrzebuje elit. Elit rozumiejących tożsamość narodową, podążających za głosem sumienia. Polska wieś zawsze byłą źródłem elit w najlepszym tego słowa znaczeniu, elit rozumiejących nasz interes narodowy i służących ludziom. Wierzę że taki jubileusze podkreślają znaczenie zarówno całych środowisk lokalnych jak i poszczególnych osób budujących rodzimą rzeczywistość.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Gminy Olsztyn