Senacki Zespół Śląski obradował nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zablokowania możliwości lokalizowania inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących na terenie Parku Śląskiego oraz w pasie nieruchomości z nim graniczących. Senatorowie Ryszard Majer, Artur Warzocha, Arkadiusz Jakub Grabowski, Krystian Probierz, Andrzej Misiołek, Czesław Ryszka, Adam Gawęda, Wojciech Piecha i Leszek Piechota jednomyślnie poparli tą inicjatywę.